Судьям запретят уходить в отставку до завершения дисциплинарных производств, — проект ГАП

Как известно, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) подготовило проект Государственной антикоррупционной программы во исполнение Закона об Антикоррупционной стратегии, принятого в июне 2022 года.

19 января новый состав Высшего совета правосудия одобрил проект ГАП со своими замечаниями. Вскоре ГАП может утвердить своим постановлением Кабмин.

В редакции, предложенной НАПК, говорится, в частности, о внедрении запрета на увольнение судьи с должности по его заявлению об отставке до завершения дисциплинарных производств.

«На практиці виникають випадки, за яких судді, щодо яких здійснюється дисциплінарне провадження, ще до його завершення звільняються з посад на підставі заяв про відставку.

У такий спосіб судді мають змогу звільнитись у відставку за власним бажанням на підставі відповідної заяви про відставку, уникнувши звільнення з посади через вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді.

Хоча після звільнення судді у відставку за ним зберігається звання судді, відсутні будь-які дієві механізми реагування на прояви поведінки суддів у відставці, яка істотно підриває авторитет правосуддя. Коло підстав для припинення відставки є обмеженим і не дозволяє реагувати на подібні діяння», - зазначає НАЗК у поясненнях.

Тому у проекті Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки запропоновано передбачити на законодавчому рівні:

1) заборону на звільнення судді з посади за його заявою про відставку до завершення дисциплінарних проваджень щодо судді;

2) підстави для припинення відставки та позбавлення статусу судді у разі допущення суддею у відставці поведінки, яка є несумісною зі званням судді;

3) порядок розгляду питання про припинення відставки та позбавлення статусу судді у разі допущення суддею у відставці поведінки, яка є несумісною зі званням судді.

Мінюсту дають строк до березня 2023 року розробити відповідний проект закону. А у липні 2023 року, як зазначено у проекті ДАП, закон вже має підписати Президент України.

Даний пункт у проекті щодо стратегічних результатів звучить наступним чином.

«2.1.3.4. Удосконалено підстави та механізми завершення дисциплінарного провадження, зокрема запроваджено механізм завершення розгляду дисциплінарної справи щодо судді навіть у разі подання ним заяви про відставку після відкриття дисциплінарної справи щодо нього.

  1. Набрав чинності закон, яким:

- передбачено заборону на звільнення судді з посади за його заявою про відставку до завершення дисциплінарних проваджень щодо судді (20%);

- визначено підстави для припинення відставки та позбавлення статусу судді у разі допущення суддею у відставці поведінки, яка є несумісною зі званням судді (20%);

- визначено порядок розгляду питання про припинення відставки та позбавлення статусу судді у разі допущення суддею у відставці поведінки, яка є несумісною зі званням судді (20%).

  1. Щонайменше 80% фахівців з питань судочинства оцінюють, що:

- судді не звільняються з посади за заявою про відставку до завершення усіх дисциплінарних проваджень щодо судді (10%);

- підстави для припинення відставки та позбавлення статусу судді у разі допущення суддею у відставці поведінки, яка є несумісною зі званням судді, є повними та всебічними (10%);

- підстави для припинення відставки та позбавлення статусу судді у разі допущення суддею у відставці поведінки, яка є несумісною зі званням судді, є достатньо чітко визначеними та передбачуваними (10%);

- процедура розгляду питання про припинення відставки та позбавлення статусу судді у разі допущення суддею у відставці поведінки, яка є несумісною зі званням судді, дозволяє забезпечити неупередженість та безсторонність розгляду цього питання (10%)»

Нагадаємо, що проект Державної антикорупційної програми також передбачає, що негативні висновки Громадської ради доброчесності (ГРД) щодо суддів можуть бути подолані лише на спільному з ВККС засіданні, у разі якщо проти свого ж висновку проголосує більшість членів ГРД.

Також йдеться про те, що процедури кваліфікаційного оцінювання суддів та конкурсні процедури потребують удосконалення та розробки чітких і передбачуваних критеріїв (індикаторів) доброчесності та професійної етики. Доброчесність та професійна етика як стандартні вимоги до суддів недостатньо впроваджені на практиці, а оцінювання цих вимог не завжди є прозорим та передбачуваним, вважають автори програми.

Фактично у Державній антикорупційній програмі прописані заходи, які НАЗК вважає такими, що схвалюються міжнародними партнерами. Виконання цих заходів повинно допомогти Україні відзвітувати у частині виконання плану для початку переговорів про вступ до ЄС та сприяти отриманню грантових коштів.

Автор: Наталья Мамченко

John Dou