Правительство провело заседание: какие решения были приняты 14 октября

В пятницу, 14 октября Кабинет Министров провел заседание. Какие решения приняты, сообщил представитель Кабинета Министров в Парламенте Тарас Мельничук:

— Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки». Законопроект спрямований на забезпечення впровадження в національне законодавство двох міжнародних стандартів у сфері прозорості та обміну інформацією між державами-учасницями для податкових цілей: Загального стандарту звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки (CRS) та Стандарту щодо обміну інформацією за запитом (EOIR).

— Затверджено Порядок розроблення, здійснення експертизи та застосування проектів повторного використання у будівництві, що врегульовує загальні вимоги до використання даного виду проектної документації. Внесено зміни до Порядку проведення професійної атестації виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, в частині необхідності погодження з Мінрегіоном програм підвищення кваліфікації за напрямом професійної атестації виконавців окремих видів робіт (послуг). Внесено зміни до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи в частині можливості за рішенням замовника проводити експертизу проектів будівництва об’єктів інших, ніж передбачені у Порядку, або окремих розділів проектної документації.

— Затверджено бюджет Пенсійного фонду України на 2022 рік. Загальну суму дохідної частини бюджету визначено в сумі 594,4 млрд гривень, з них власні доходи — в обсязі 386,5 млрд грн. Загальний обсяг видаткової частини визначено в сумі 594,4 млрд. грн.

— Внесено зміни до Порядку видачі або відмови у видачі свідоцтва про призначення, розширення або скорочення сфери призначення, призупинення чи поновлення дії або анулювання такого свідоцтва та до Порядку видачі, відмови у видачі, анулювання свідоцтва про призначення органу з визначення технічної прийнятності, розширення сфери призначення. Удосконалено форми документів, необхідних для призначення органів з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності, визначених у відповідному технічному регламенті.

— Внесено зміни до Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, електронних комунікаційних та інформаційно-комунікаційних системах. Зміни спрямовані на удосконалення механізму здійснення автентифікації користувачів не лише в інформаційних, електронних комунікаційних та інформаційно-комунікаційних системах в цілому, а й в їх складових частинах, в яких здійснюється обробка електронних документів, аналоги яких на паперових носіях повинні містити власноручний підпис.

— Затверджено Порядок розроблення, проведення громадського обговорення, погодження програм комплексного відновлення області, території територіальної громади (її частини) та внесення змін до них. Зазначені програми визначатимуть основні просторові, містобудівні та соціально-економічні пріоритети політики відновлення і включають комплекс заходів для забезпечення відновлення відповідної області, території територіальної громади (її частини), які постраждали внаслідок збройної агресії проти України або в яких сконцентровані соціально-економічні, інфраструктурні, екологічні чи інші кризові явища.

— Внесено зміни до постанови КМУ від 21.03.2022 № 338 «Деякі питання акредитації освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти в умовах воєнного стану». Визначено особливості акредитації освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти в умовах воєнного стану у зв’язку з тим, що наявні умови об’єктивно унеможливлюють здійснення акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти в установленому порядку. Зокрема, передбачено надання дозволу Державній службі якості освіти тимчасово, до припинення чи скасування воєнного стану в Україні, приймати рішення про умовну акредитацію освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти за заявою закладу освіти без проведення акредитаційної експертизи та без оплати її вартості.

— Затверджено Порядок припинення трудового договору у разі смерті роботодавця — фізичної особи або набрання законної сили рішенням суду про визнання такої фізичної особи безвісно відсутньою чи про оголошення її померлою. Визначено детальну процедуру та алгоритм дій працівника, який бажає припинити трудовий договір у зв’язку зі смертю роботодавця - фізичної особи або набрання законної сили рішенням суду про визнання такої фізичної особи безвісно відсутньою чи про оголошення її померлою. Встановлено обов’язки та повноваження центрів зайнятості у разі подання працівником заяви про припинення трудового договору на підставі пункту 8-1 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю.

Врегульовано особливості взаємодії центрів зайнятості з Пенсійним фондом та Державною податковою службою.

— Внесено зміни до Положення про військовий (військово-морський, військово-спортивний) ліцей, ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою. Надано на час дії воєнного стану засновнику ліцею або уповноваженому ним органу (посадовій особі) право продовжувати без проведення конкурсу строк дії строкового трудового договору (контракту), укладеного з начальником (керівником) ліцею, але не більше ніж на шість місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

— Внесено зміни до Порядку передачі в оренду державного та комунального майна. Передбачено, що кошти, отримані від оренди об’єктів нерухомого майна державних підприємств, організацій, установ та закладів, яким указом Президента України надано статус національних та які провадять діяльність з організації конгресів і торговельних виставок, тимчасово, до 31 грудня 2023 р., у повному обсязі спрямовуються на виконання їх статутних завдань.

— Внесено зміни до постанови КМУ «Про особливості виплати та доставки пенсій, грошових допомог на період введення воєнного стану» від 26.02.2022 № 162. Передбачено, що у разі отримання від АТ «Укрпошта» повідомлення про відновлення технічної можливості здійснювати виплату пенсій у деокупованих населених пунктах територіальних громад Запорізької, Донецької, Луганської, Миколаївської, Харківської або Херсонської областей Пенсійному фонду України терміново без звернень одержувачів забезпечити відновлення виплати пенсій, які було припинено в період з 01.08.2022. Виплату відновлених пенсій постановлено здійснювати через АТ «Укрпошта» особисто пенсіонеру.

— Затверджено Регламент обміну інформацією між суб’єктами національної системи захисту критичної інфраструктури. Регламентом визначено механізм інформаційної взаємодії між суб’єктами національної системи захисту критичної інфраструктури з метою забезпечення захисту та стійкості критичної інфраструктури.

— Затверджено Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Індонезія про взаємне скасування візових вимог. Угодою передбачено можливість громадян держав договірних сторін, які користуються дійсними паспортами для виїзду за кордон, в’їжджати, прямувати транзитом і перебувати на території держави іншої сторони без віз строком: до 30 днів протягом кожного візиту громадян України в Індонезію; до 30 днів протягом 60 днів для поїздок громадян Республіки Індонезія в Україну.

— Затвержено Порядок реалізації експериментального проекту із запровадження проведення аукціонів з продажу права на укладення договорів користування на умовах оренди акваторією (водним простором) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України для цілей морської аквакультури шляхом електронних торгів. Координатором експериментального проекту визначено Міністерство аграрної політики та продовольства.

— Затверджено склад Міжвідомчої комісії з розгляду звернень та підготовки пропозицій щодо розподілу коштів Фонду відновлення зруйнованого майна та інфраструктури за об’єктами, що підлягають відновленню.

— Передбачено, що протягом воєннного стану в Україні припиняється робота Єдиного державного реєстру транспортних засобів, держателем якого є МВС, доступ користувачів до Реєстру в межах адміністративно-територіальних одиниць, перелік яких затверджується МВС. МВС може передбачатися обмежений (обумовлений) доступ користувачів до Реєстру в межах певних адміністративно-територіальних одиниць.

— Викладено в новій редакції Порядок направлення осіб із складових сил оборони та сил безпеки, постраждалих у зв’язку з військовою агресією РФ проти України, на лікування за кордон. Серед іншого, визначено механізм повідомлення від Координаційного центру з надзвичайних ситуацій Європейської Комісії через електронну платформу «Система раннього попередження та реагування» про готовність конкретної країни-члена ЄС прийняти на лікування або письмового підтвердження готовності закладу охорони здоров’я іноземної держави прийняти на лікування на безоплатній основі.

— Припинено дію Протоколу між Урядом України та Урядом РФ по реалізації Угоди про реекспорт товарів та порядок видачі дозволу на реекспорт від 15 квітня 1994 року в двосторонніх відносинах між Україною та РФ.

— Внесено зміни до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва та до Порядку надання державних гарантій на портфельній основі. Зміни спрямовані на відновлення роботи та фінансову підтримку суб’єктів підприємництва, майно яких зруйновано, вкрадено внаслідок бойових дій та тимчасової окупації.

— Схвалено Концепцію впровадження “розумних мереж” в Україні до 2035 року. Концепція спрямована на створення умов для впровадження сучасних технологій в електроенергетиці, а також забезпечення покращення надійності і якості електропостачання споживачів електричної енергії.

— Виділено обласним державним адміністраціям для відповідних обласних військових адміністрацій та Міністерству розвитку громад та територій для Київської міської державної адміністрації (Київської міської військової адміністрації) 34 371 720 гривень з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за серпень 2022 р. за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану.

— Виділено з резервного фонду державного бюджету 43 381 551 гривень на покриття витрат центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, сплачених закладами, підприємствами, установами та організаціями державної і комунальної форми власності, закладами освіти приватної форми власності, за комунальні послуги, спожиті у будівлях (приміщеннях), що перебувають на їх балансі, і в яких в умовах воєнного стану на безоплатній основі розміщені тимчасово переміщені особи за червень 2022.

Нові питання порядку денного КМУ:

— Виділено 300 млн гривень з резервного фонду державного бюджету Київській облдержадміністрації (для Київської обласної військової адміністрації) для ліквідації наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури населених пунктів у Київській області.

— Виділено 57 млн 500 тис. гривень з резервного фонду державного бюджету Сумській облдержадміністрації (для Сумської обласної військової адміністрації) для ліквідації наслідків бойових дій та відновлення об’єктів електроенергетики у Сумській області.

John Dou