Нацбанк принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО «АЙБОКС БАНК»

Нацбанк принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО «АЙБОКС БАНК»

Отмечается, что доля финучреждения составляла 0,1% от активов платежеспособных банков, и вывод его с рынка не повлияет на стабильность банковского сектора.

Правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии в АО "АЙБОКС БАНК" (далее – Банк) и его ликвидации с 7 марта 2023 года.

Доля финучреждения составила 0,1% от активов платежеспособных банков, поэтому вывод его с рынка не повлияет на стабильность банковского сектора Украины, сообщает НБУ.

"Відповідне рішення ухвалене згідно зі статтею 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність" у зв’язку із систематичним порушення Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), що полягає в неналежному виконанні банком обов’язку:

  • здійснювати посилені заходи належної перевірки щодо клієнтів, ризик ділових відносин з якими є високим, які здійснювали діяльність з надання послуг з організації та проведення змагань (турнірів) зі спортивного покеру;
  • розробляти та впроваджувати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних його діяльності.

До того ж, протягом останніх двох років Національний банк за результатами здійснення нагляду у сфері ПВК/ФТ за вчинені Банком порушення застосував до Банку такі заходи впливу, як накладення штрафу, зупинення здійснення окремих видів здійснюваних Банком операцій (двічі), відсторонення посадової особи банку від посади, письмове застереження (двічі).

Інформація щодо окремих із раніше застосованих до Банку заходів впливу публікувалася на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку відповідно до вимог статі 68 Закону України "Про Національний банк України".

Кожен вкладник Банку отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", - сказано в сообщении (на языке оригинала).

John Dou