Кабмин провел заседание: какие решения приняли 17 марта

17 марта Кабинет Министров Украины провел заседание, в ходе которого рассмотрел ряд важных вопросов. Об этом сообщил представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Схвалено проект Закону «Про внесення зміни до статті 10 Закону України «Про музеї та музейну справу» щодо порядку подальшого використання музейних зібрань у разі реорганізації музеїв». Передбачено, що у разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) музеїв, що засновані на державній і комунальній формах власності, порядок подальшого використання їх музейних зібрань визначає засновник за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв.

- Внесено зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів). Передбачено, що на період дії воєнного стану в межах територій активних бойових дій або тимчасово окупованих РФ територіях України, які включені Мінреінтеграції до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ, відпуск рецептурних лікарських засобів (крім лікарських засобів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, комбінованих лікарських засобів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини чи прекурсори в кількості, що не перевищує їх гранично допустиму норму, отруйних та сильнодіючих лікарських засобів), які згідно з інструкцією для медичного застосування підлягають відпуску за рецептом за кошти кінцевого споживача та/або інших джерел, не заборонених законом, крім бюджетних коштів, може здійснюватись без рецепта за умови надання пацієнтам працівниками аптек та їх структурних підрозділів під час відпуску таких лікарських засобів роз’яснення щодо необхідності їх застосування згідно із інструкцією.

- Внесено зміни до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2023 році стосовно укладення договорів з надавачами медичних послуг первинної медичної допомоги, які знаходяться на тимчасово окупованій РФ території, згідно з переліком, визначеним наказом Мінреінтеграції, а також здійснення оплати за надання первинної медичної допомоги та медичних послуг за пакетом «Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на тимчасово окупованій території» надавачам медичних послуг з тимчасово окупованих територій з метою ефективного та раціонального використання бюджетних коштів в умовах воєнного стану.

- Внесено зміни до Порядку використання офіційних рахунків для пожертв на підтримку України «United24», затвердженого постановою КМУ від 19.04.2022 N 472, та Порядку використання коштів з рахунка для задоволення потреб культури, мистецтв, креативних індустрій, охорони і збереження культурної спадщини, культурних цінностей, підтримки засобів масової інформації, затвердженого постановою КМУ від 17.05.2022 N 616. Уточнено перелік одержувачів коштів, напрями використання коштів та порядок підготовки пропозицій щодо їх розподілу. У механізмі використання коштів з відкритого у Національному банку поточного рахунка МКІП враховано цільові надходження від донорів на конкретні обʼєкти чи проекти. Передбачено можливість організовувати цільовий збір коштів на конкретні обʼєкти та/або проекти, що дозволить з більшою ефективністю залучати донорів для потреб культури, мистецтв, креативних індустрій, охорони і збереження культурної спадщини, культурних цінностей, засобів масової інформації, зокрема на обʼєкти, які потребують найбільшої уваги з огляду на небезпеку для життя і здоровʼя людей через гостро аварійний стан внаслідок збройної агресії РФ, або проекти, реалізація яких є значущою для України, просування її наративів та іміджу у світі.

- Затверджено Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво в сфері вищої освіти, вчинену 06.12.2022 у м. Києві.

- Внесено зміни до низки постанов КМУ та визнано такими, що втратили чинність, деякі акти Уряду, з метою виключення не актуальних і застарілих інструментів державного регулювання, а саме: видачу контрольних марок на розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, компʼютерних програм, баз даних; висновку науково-дослідної організації стосовно технічної неможливості знешкодження та утилізації шкідливих речовин, відходів виробництва та стічних вод; висновку про те, що товари, які використовуються для розвитку виробництва і забезпечення споживання біологічних видів палива, не виробляються та не мають аналогів в Україні.

- Затверджено Положення про Національну установу України з ветеринарних препаратів та кормових добавок. Передбачено, що Національна установа України з ветеринарних препаратів та кормових добавок - державна наукова установа, уповноважена Держпродспоживслужбою проводити наукову оцінку (експертизу) ветеринарних лікарських засобів та кормових добавок.

- Визнано такими, що втратили чинність ряд актів КМУ, які були прийняті на виконання окремих законів України щодо створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон, а також Закону України «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць».

- Затверджено вимоги до незалежного суб’єкта аудиторської діяльності для проведення перевірки річної фінансової звітності Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю. Визначено, які саме субʼєкти аудиторської діяльності можуть брати участь у відборі, а також встановлено вимоги до цих субʼєктів. Визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 04.12.2019 N 996 «Про затвердження Порядку відбору незалежного субʼєкта аудиторської діяльності для проведення аудиту річної фінансової звітності Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю».

- Затверджено, на виконання ЗУ від 21.09.2022 N 2622-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування служби зайнятості, соціального страхування на випадок безробіття, сприяння продуктивній зайнятості населення, у тому числі молоді, та впровадження нових активних програм на ринку праці», Порядок надання соціальних послуг суб’єктам ринку праці кар’єрними радниками, спеціалізованими кар’єрними радниками, консультантами по роботі з роботодавцями.

- Внесено зміни до Положення про Державну службу морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України, пов’язані з перейменуванням Міністерства інфраструктури на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 30.12.2015 N 1161 «Про порядок підтвердження статусу осіб, які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції та/або здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Обʼєднаних сил (ООС), з метою застосування пільги з оподаткування військовим збором». Викладено в новій редакції назву постанови. Установлено підстави для застосування пільги з оподаткування військовим збором стосовно осіб, які беруть безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф.

- Внесено зміни до Порядку здійснення місцевих запозичень та Порядку надання місцевих гарантій. Приведено у відповідність до норм Бюджетного кодексу положення зазначених порядків у частині найменування бюджетів органів місцевого самоврядування, визначення загального обсягу місцевого боргу та гарантованого АРК, обласною радою чи міською територіальною громадою боргу. Унормовано подання матеріалів, необхідних для погодження обсягів та умов здійснення місцевих запозичень та надання місцевих гарантій, як у паперовій, так і в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису відповідно до ЗУ «Про електронні документи та електронний документообіг» і «Про електронні довірчі послуги». Деталізовано відомості, які мають бути зазначені у рішеннях про здійснення місцевого запозичення та про надання місцевої гарантії, конкретизовано положення щодо строків опрацювання документів.

-Затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Викладено в новій редакції Порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

- Віднесено, відповідно до ст. 14 ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування»: до пʼятої категорії посад в органах місцевого самоврядування - першого заступника селищного, сільського голови; до шостої категорії посад в органах місцевого самоврядування - керівника департаменту, управління, відділу, іншого структурного підрозділу виконавчого комітету селищних, сільських рад; керівника департаменту, управління, відділу, іншого виконавчого органу селищних, сільських рад; керівника управління, відділу, іншого структурного підрозділу у складі департаменту виконавчого органу (крім виконавчого комітету) селищних, сільських рад; керівника відділу, іншого структурного підрозділу у складі управління виконавчого органу (крім виконавчого комітету) селищних, сільських рад; керівника відділу, іншого структурного підрозділу управління у складі департаменту виконавчого органу (крім виконавчого комітету) селищних, сільських рад», — сообщил Мельничук.

John Dou