Кабмин провел заседание: какие решения приняли 15 августа

Кабінет міністрів у вівторок, 15 серпня, провів засідання. Які рішення ухвалили, повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

- Затверджено, на виконання частини першої статті 48 ЗУ «Про систему громадського здоровʼя», Положення про державну реєстрацію дезінфекційних засобів. Положення визначає порядок державної реєстрації та перереєстрації дезінфекційних засобів, вимоги до заяви про державну реєстрацію засобу, реєстраційного досьє та інших документів, що подаються для державної реєстрації засобу, досліджень (випробувань), необхідних для державної реєстрації засобів, короткої характеристики засобу, листка-вкладки (інструкції з використання та знищення), маркування (етикетки), експертного висновку, зміни умов, зупинення, скасування державної реєстрації засобів, форму та порядок ведення Державного реєстру дезінфекційних засобів. Визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 03.07.2006 N 908 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереестрації) дезінфекційних засобів».

- Утворено Галузевий державний архів Національного банку України для зберігання архівних документів Національного банку України, банків з метою унормування зберігання архівних документів НБУ, банків, у тому числі ліквідованих та неплатоспроможних, що перебувають у процедурі ліквідації, а також визначення правил приймання архівних документів банків на зберігання.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 14.11.2018 N 1024 «Про затвердження Положення про єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ та переліку її пріоритетних інформаційних ресурсів». Приведено терміни, що вживаються в Положенні, у відповідність до вимог законодавства та введено ряд нових актуальних термінів, розширено перелік субʼєктів єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ та перелік функціональних підсистем єдиної інформаційної системи МВС шляхом доповнення його Електронним реєстром геномної інформації людини, Єдиним реєстром осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Єдиним реєстром зброї. Запроваджено електронний кабінет, який є сервісом єдиної інформаційної системи МВС, з метою спрощення порядку отримання користувачами єдиної інформаційної системи МВС адміністративних та сервісних послуг. Розширено повноваження адміністратора єдиної інформаційної системи МВС.

- Внесено зміну до додатка «Заходи щодо ефективного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету» до постанови КМУ від 01.10.2016 N 710 «Про ефективне використання державних коштів». Внесено Державну установу «Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України» в перелік закладів та установ, яким дозволено надавати статус національних.

- Внесено зміни до Порядку використання коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Встановлено, що для цілей цього Порядку розроблення проектної (проектно- кошторисної) документації для обʼєктів, які зруйновані внаслідок збройної агресії РФ проти України, передбачає розроблення проектної документації на нове будівництво (для знищених обʼєктів) та/або розроблення проектної документації на реконструкцію та капітальний ремонт (для пошкоджених обʼєктів).

- Внесено зміни до Правил дорожнього руху. Передбачено, що на транспортні засоби спеціалізованого та/або спеціального призначення, які виконують функції ремонту залізничних колій (комплекси зварювальні мобільні марки КСМ-005), не поширюватимуться вимоги щодо величин фактичної маси та навантаження на вісь, встановлені у пункті 22.5 Правил дорожнього руху, у період воєнного стану в Україні та протягом трьох місяців з дня його припинення або скасування.

- Затверджено Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Литовської Республіки про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія, вчинену 30.05.2023 у м. Брюсселі. Угодою встановлюється зобовʼязання Сторін визнавати та обмінювати національні посвідчення водія на основі принципу взаємності. Крім того, встановлюється, що такий обмін здійснюється без необхідності складання відповідних практичного та теоретичного іспитів, а також установлюється відповідність категорій посвідчень водія двох держав та визначається механізм підтвердження факту видачі посвідчення водія, яке подається для обміну.

- Погоджено пропозицію Міністерства внутрішніх справ щодо реалізації до 31 травня 2024 р. експериментального проекту «Спеціаліст із безпеки в освітньому середовищі». Затверджено Порядок реалізації проекту. Метою експериментального проекту є забезпечення безпеки в освітньому середовищі, у тому числі запобігання, раннє виявлення, припинення та усунення можливих негативних явищ, шляхом запровадження та організації діяльності спеціаліста із безпеки в освітньому середовищі.

- Внесено зміни до Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності з метою актуалізації положень Порядку з урахуванням змін, які були внесені Законами від 21.07.2020 N 815-IX та N 816-IX до спеціальних законів у сфері інтелектуальної власності. Введено нові види зборів, яким присвоєно нові коди зборів,та виключено збори, не передбачені чинним законодавством. Змінено назви обʼєктів права інтелектуальної власності та термінологію відповідно до вимог чинного законодавства. Зменшено розмір плати для неприбуткових установ та організацій, які є заявниками чи володільцями патенту на винахід разом з винахідниками тощо.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 27.12.2022 N 1466 «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2023 рік». Виключено з постанови додаток 4, яким було затверджено Перелік товарів, імпорт яких з Республіки Північна Македонія підлягає ліцензуванню в рамках тарифної квоти відповідно до положень Угоди про вільну торгівлю між Україною та Республікою Македонія від 18.01.2001, у звʼязку з лібералізацією торгівлі між Україною та Республікою Північна Македонія.

- Здійснено в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів на 2023 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків розвитку шляхом зменшення їх обсягу за програмою «Здійснення природоохоронних заходів, зокрема з покращення стану довкілля» на суму 240,533 тис. гривень та збільшення їх обсягу за програмою «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері захисту довкілля та природних ресурсів» на суму 240,533 тис. гривень для виконання хіміко-аналітичних моніторингових досліджень забруднення води (поверхневої, підземної), атмосферного повітря, донних відкладів, ґрунту металами та органічними забруднюючими речовинами у складі заходів з подолання наслідків підриву дамби Каховської ГЕС.

- Здійснено в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів на 2023 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків розвитку шляхом зменшення їх обсягу за програмою «Здійснення природоохоронних заходів, зокрема з покращення стану довкілля» на суму 6 млн. 81,04 тис. гривень та встановлення їх обсягу за програмою «Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів у сфері екології, природних ресурсів та водного господарства, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів» на суму 6 млн. 81,04 тис. гривень для виконання науково-дослідної роботи «Проведення наукових досліджень та пошук комплексних екологічно прийнятих рішень щодо систем послідовного та повторного використання води, в тому числі води, що надходить від інших підприємств».

- Виділено Харківській обласній державній адміністрації (для Харківської обласної військової адміністрації) з резервного фонду державного бюджету 911 млн. 582,311 тис. грн для будівництва військових інженерних і фортифікаційних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави в умовах воєнного стану.

- Віднесено, відповідно до статті 14 ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування», посади: заступника керівника департаменту виконавчого комітету, іншого виконавчого органу селищних, сільських рад до шостої категорії посад в органах місцевого самоврядування; керівника сектору у складі департаменту, управління, відділу, іншого структурного підрозділу виконавчого комітету селищних, сільських рад до шостої категорії посад в органах місцевого самоврядування; керівника сектору у складі відділу департаменту, управління, іншого структурного підрозділу виконавчого комітету селищних, сільських рад до шостої категорії посад в органах місцевого самоврядування; керівника сектору у складі відділу виконавчого органу (крім виконавчого комітету) селищних, сільських рад до шостої категорії посад в органах місцевого самоврядування.

- Здійснено в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству культури та інформаційної політики на 2023 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків споживання. Зменшено їх обсяг за програмами «Підвищення кваліфікації, підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів» на 2 млн. 142,2 тис. гривень та «Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, фінансова підтримка системи державного іномовлення України» на 10 млн. 665,3 тис. гривень. Збільшено їх обсяг за програмами «Надання освіти закладами загальної середньої та позашкільної освіти державної форми власності, методичне забезпечення діяльності закладів освіти» на 2 млн. 142,2 тис. гривень, «Забезпечення діяльності національних музеїв, національних і державних бібліотек та культурно-просвітницьких центрів» на 220,3 тис. гривень і «Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках» на 10 млн. 445 тис. гривень.

- Внесено зміни до розпорядження КМУ від 12.01.2022 N 32 «Про заходи щодо моніторингу та аналізу цін і стану товарних ринків» щодо періодичності проведення моніторингу споживчих цін на товари, а саме змінено періодичність подання Кабінету Міністрів України інформаційно-аналітичних матеріалів щодо моніторингу споживчих цін на товари зі щоденної на щотижневу. Виключено, у звʼязку з відміною на всій території України карантину, норму, відповідно до якої Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів забезпечувала щотижня проведення аналізу задекларованих відповідно до постанови КМУ від 22.04.2020 N 341 «Про заходи щодо стабілізації цін на товари, що мають істотну соціальну значущість, товари протиепідемічного призначення» роздрібних цін на товари, що мають істотну соціальну значущість, і товари протиепідемічного призначення, що необхідні для запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, та подавала Міністерству економіки щосереди узагальнену інформацію про тенденції зміни роздрібних цін на відповідні товари.

- Затверджено новий склад Міжвідомчої координаційної ради з питань охорони психічного здоровʼя та надання психологічної допомоги особам, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

- Виділено Чернігівській обласній державній адміністрації (для Чернігівської обласної військової адміністрації) на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету 363 млн. 368,355 тис. грн для будівництва військових інженерних і фортифікаційних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави в умовах воєнного стану.

John Dou