Евгений Морозов: "Принцип незворотності дії в часі законів та інших правових актів"

20 марта 08:28 ЛІГА.Блоги

Частиною першою статті 58 Конституції України передбачено, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи.

У Рішенні Конституційного Суду України від 9 лютого 1999 року N 1-рп/99   (справа про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів)  зазначено, що дію нормативно-правового акта в часі треба розуміти так, що вона починається з моменту набрання цим актом чинності і припиняється з втратою ним чинності, тобто до події, факту застосовується той закон або інший нормативно-правовий акт, під час дії якого вони настали або мали місце. Положення частини першої статті 58 Конституції України про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів у випадках, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи, стосується фізичних осіб і не поширюється на юридичних осіб.До події, факту застосовується той закон або інший нормативно-правовий акт, під час дії якого вони настали або мали місце. Акти цивільного законодавства регулюють відносини, які виникли з дня набрання ним чинності. Заборона зворотної дії є однією з важливих складових принципу правової визначеності.

Принцип неприпустимості зворотної дії в часі нормативних актів знайшов своє закріплення в міжнародно-правових актах, зокрема і в Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини (стаття 7).

Правова позиція, яка висловлена Верховним Судом України в постанові від 22 лютого 2017 року у справі № 6-2705цс16   тільки підтверджує, що за загальновизнаним принципом права закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі.

Між тим як свідчить історія, принцип "закон  зворотної сили не має" (lex ad praeterіan non valet) був сформульований ще давньоримськими  юристами на протидію сваволі законодавця,  який надавав зворотної сили законам, що погіршували становище  людей, піддавали  їх  несприятливим наслідкам за дії,  які  на  час  їх вчинення  визнавалися  законними. Отже, мета  цього  принципу  - поставити заслін ущемленню прав і свобод людини з боку влади.

Саме така спрямованість цього принципу робить його важливою гарантією  безпеки людини і громадянина, їх довіри  до  держави, про  що  вірно  зазначається  в  мотивувальній  частині  Рішення Конституційного  Суду України.

Надання зворотної  сили  законам, які  передбачають  розширення змісту та  обсягу  прав  і  свобод людини і громадянина чи звільнення їх від певних обов'язків,  не може  підірвати впевненість людей у стабільності свого правового становища. (Окрема думка судді Конституційного Суду України Козюбри М.І. (справа про податки).

Отже, за загальним правилом закон зворотної сили не має. Це правило надає визначеності і стабільності суспільним відносинам. Це означає, що закони поширюють свою дію тільки на ті відносини, які виникли після набуття законами чи іншими нормативно-правовими актами чинності.

Винятки з цього правила рідкісні і допускаються:

а) за наявності вказівки в законі про надання йому (або окремим статтям) зворотної сили;

б) у загальному правилі про неодмінне надання зворотної сили кримінальному закону, який скасовує або пом'якшує кримінальну відповідальність.

Це правило зафіксоване в Міжнародному пакті про громадянські та політичні права, ухваленому Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня 1966 р. Воно повинне бути відтворене в кримінальних кодексах країн, які підписали цей міжнародний документ. У ст. 15 цього пакту, зокрема, говориться: «...не може призначатися важче покарання, ніж те, що підлягало застосуванню в момент вчинення кримінального злочину. Якщо після вчинення злочину законом встановлюється легше покарання, дія цього закону поширюється на даного злочинця».

Більше того, на відміну від кримінального матеріального закону, новий кримінальний процесуальний закон не має зворотної дії навіть у тих випадках, коли його правила є більш сприятливі для учасників кримінального провадження. Повернення процесу (процесуальних дій) неможливе (Верховний Суд України, 17 грудня 2015 року, справа  № 5-205кс 15 (15) .

Читать далее
За самовільне будівництво удесятеро підвищать штраф

У травні набирає чинності закон, згідно з яким категорії складності будівельних об’єктів ліквідують, залишивши лише класи наслідків, за яким їх і оцінюватимуть. Якщо на забудовників Чернівців це не матиме суттєвого впливу, оскільки місто перебуває у

13:57 Народний корреспондент
Матвиенко увидела российский парламентаризм в хорошей форме

Российский парламент стал надежной опорой для государственности страны, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Отечественный парламентаризм находится, образно говоря, в хорошей форме», — отметила сенатор. Она также подчеркнула, что в России

13:53 Lenta.ru
В Архангельской области стартовал проект «Живая летопись»

В Архангельской области с 27 апреля начал работу проект «Живая летопись». В рамках литературного конкурса школьники смогут выпустить собственную книгу, посвященную истории семьи и страны. Организаторы мероприятия принимают от школ сборники, состоящие из 8

13:52 Lenta.ru